ReadyPlanet.com
dot dot
สอบเนติบัณฑิต

เอกสารเตรียมสอบ เนติบัณฑิต (N , I)
 
กลุ่ม N: Netibandit  สรุปเตรียมสอบเนติบัณฑิต
                          "สรุปชั้นเรียนเนติ์เหมือนไปนั่งเรียนเอง ส่งถึงมือท่านสัปดาห์ต่อสัปดาห์"

      เอกสารกลุ่ม N นั้นเป็นการสรุปเนื้อหาจากการบรรยายในห้องเรียนภาคค่ำ วันอาทิตย์ และภาคปกติ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปนั่ง เรียน และมีเวลาในการอ่านหนังสือน้อย  รวมถึงผู้ต้องการความครบถ้วน และความเข้มข้นของคำบรรยายในภาคค่ำ วันอาทิตย์ และภาคปกติ เพื่อการทำความเข้าใจในการเตรียมสอบเนติบัณฑิต สอบผู้พิพากษาและอัยการ เนื้อหาเป็นการสรุปหลักสำคัญพร้อมคำอธิบาย ง่ายในการทำความเข้าใจ ซึ่งประกอบด้วย หลักกฎหมาย อธิบายหลักกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา และสรุปประเด็นจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ  เอกสารจะส่งถึงมือท่านทุกสัปดาห์  
       สมาชิกประเภทรับข้อมูลจาก Web สามารถดาวน์โหลดได้ทุกวันพุธ และทำการจัดส่งทุกวันพุธสำหรับสมาชิกที่รับข้อมูลจากไปรษณีย์ EMS รวมทั้งสิ้น 15 เล่ม เล่มละ 150-250 หน้า
        สรุปกลุ่ม N นั้นมีเนื้อหาครบถ้วน ทำให้ท่านสามารถทำข้อสอบได้ทุกข้อ เนื่องจากข้อสอบเนติ์นั้นอาจออกโดยอาจารย์ผู้บรรยายภาคค่ำ ภาควันอาทิตย์หรือภาคปกติก็ได้ ดังนั้น การอ่านคำบรรยายภาคปกติเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอในความเป็นจริง นอกจาก นั้น จากประสบการณ์ของทีมงาน ในการสอบที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาอ่านคำบรรยายได้ทันทั้งหมด ทำให้ไม่มีความรู้ที่ครบถ้วนก่อนลงสนามสอบจริง
       นับว่าบริการนี้ เป็นประโยชน์กับท่านอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ท่านประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง  ได้อ่านเอกสารที่สกัดหลักสำคัญ ไม่ต้องเสียเวลาจับประเด็นเอง   ข้อมูลเหล่านี้จะส่งถึงมือท่าน  โดยที่ท่านไม่ต้องเหนื่อย
        เราเข้าใจว่า หลายท่านเผชิญปัญหาเดียวกับเราในอดีต คือ ต้องทำงานอย่างอื่นพร้อมกันไปด้วย ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด  ต้องเรียนปริญญาโท ต้องเรียนภาษาอังกฤษ  รวมทั้งเวลาเย็นนี้เป็นเวลาที่เหมาะในการพักผ่อนและออกกำลังกาย เพื่อเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมสำหรับสนามสอบต่างๆ   วิธีการนี้จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในภารกิจต่างๆ ได้พร้อมๆ กันในเวลาที่จำกัด ท่านสามารถอ่านทบทวนได้ทุกครั้งที่พร้อม 
       นอกจากนั้น ผู้ที่กำลังเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการควรรับบริการข้อมูลในกลุ่มนี้ เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้ออกข้อสอบบ่อยมาก
 
เอกสารกลุ่ม N ประกอบด้วยเอกสาร 15 เล่ม ออกทุกสัปดาห์ โดยเริ่มรับหลังจากสัปดาห์เรียนที่ 2 เป็นต้นไป
 
กลุ่ม I: Intensive สรุปเก็งฎีกาสอบเนติรายข้อ
"เก็บประเด็นข้อสอบเก่า เก็งแนวข้อสอบใหม่ พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง"

       สนามสอบในวันพรุ่งนี้  จะไม่สร้างความเครียด หรือความกดดันให้กับท่านอีกต่อไป  เพราะสรุปเก็งฎีกาสอบเนติรายข้อในส่วนนี้ ทางทีมงานวิชาการซึ่งได้ติดตามข้อมูลการบรรยายตั้งแต่สัปดาห์แรกจะประมวลคำ พิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ พร้อมทั้งกลุ่มมาตราที่เน้นเป็นพิเศษจากการบรรยายภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน ข้อมูลในส่วนนี้จะทำให้ท่านมั่นใจในการเตรียมตัวสอบที่ท่านคร่ำเคร่งมาทั้ง ภาคเรียน เนื่องจากจะทำให้ท่านมีประสบการณ์ในการประเมินสถานการณ์จริงในห้องสอบ สามารถจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบโดยศึกษาจากคำพิพากษาฎีกาที่ทางทีมงานได้ รวบรวมขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางสถิติเป็นรายข้อ จนเป็นเอกสารฉบับสรุปรวบยอดในการเตรียมสอบเนติบัณฑิตและสนามอื่นๆ ในปีนั้น ข้อมูลในส่วนนี้จะส่งให้ท่านอ่านก่อนสอบจริงในแต่ละกลุ่มวิชาเป็น เวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนสอบ


เอกสารกลุ่ม I ประกอบด้วย เอกสาร 1 เล่ม ออก 1 สัปดาห์ก่อนสอบ
Nitisart SMS ฟรี สำหรับผู้ที่สมัคร กลุ่ม N หรือ กลุ่ม I


        บริการนี้ ทางทีมงานนิติศาสตร์จะส่งข่าวสารการสอบ การสมัครสอบ และเนื้อหากฎหมาย ได้แก่ เลขฎีกา มาตราและประเด็นสำคัญซึ่งน่าออกสอบ ผ่านทาง SMS ถึงมือท่านฟรี
เอกสารออนไลน์

สอบตั๋วทนาย
สอบอัยการผู้ช่วย
สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
สอบสนามอื่นๆ
คอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์ Nitisart Smart Learningสอบถามรายละเอียด 089 0890900 , 086 3169870
สมัครรับเอกสารออนไลน์
nitisart.com
Nitibook.com
สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ
Facebook
twitter
กระทรวงยุติธรรม
เนติบัณฑิตยสภา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สำนักงาน ก.พ.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ


สถาบันกวดวิชา The BTS
นิติศาสตร์.คอมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Excellent-Lawyer
Address : สถาบันกวดวิชาเดอะบีทีเอส สาขาสยามสแควร์ (theBTS @Siam) 418 ชั้น 4 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel : 02-632-9884-5 , 089-969-0900 , 085-661-0701 Fax : 02-632-9964-5
Email : nitisartdotcom@gmail.com