ReadyPlanet.com
dot dot
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 38

 ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 38

Lawyer 38.pdf
ข้อมูลการสอบต่างๆ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ article
การสอบคัดเลือกอัยการและผู้พิพากษา
อัพเดทการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
การขยายรับสมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 38
การสอบเนติบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา
ประกาศเลื่อนการสอบ ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 36
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโท คณะนิติศาสตร์
การสอบตั๋วทนาย article
ตารางกำหนดการสอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 37 article
ตารางสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 2554 article
ประกาศสมัครสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กาคการศึกษา 2554สอบถามรายละเอียด 089 0890900 , 086 3169870
สมัครรับเอกสารออนไลน์
nitisart.com
Nitibook.com
สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ
Facebook
twitter
กระทรวงยุติธรรม
เนติบัณฑิตยสภา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สำนักงาน ก.พ.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ


สถาบันกวดวิชา The BTS
นิติศาสตร์.คอมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Excellent-Lawyer
Address : สถาบันกวดวิชาเดอะบีทีเอส สาขาสยามสแควร์ (theBTS @Siam) 418 ชั้น 4 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel : 02-632-9884-5 , 089-969-0900 , 085-661-0701 Fax : 02-632-9964-5
Email : nitisartdotcom@gmail.com